Ve velmi zajímavém 29. čísle Sanačních novin přinášíme vedle pokračování seriálu o sanaci železobetonových konstrukcích nové zajímavé informace o materiálech sekundární krystalizace betonu XYPEX. Současně je možné v tomto čísle najít článek ze sousedního Německa, kde byly provedeny rozsáhlé testy pro výběr vhodného materiálu pro sanace kanalizačních stok. U testů je velmi zajímavý jednak neobvykle velký plošný rozsah, provedení testů ve skutečné (životní) velikosti opravovaných konstrukcí a také předpokládaná šíře oprav v rámci NSR. Velmi potěšující jsou výsledky právě materiálu XYPEX.

29