Vážení kolegové, milí přátelé.

Do rukou se Vám dostává již 30. číslo Sanačních novin.

Věnujeme se v nich jednak sanacím památkově chráněných objektů a pokračujeme v seriálu zabývajícím se obecnými sanačními postupy.

Rozhovor nám tentokrát poskytl Ing. Milan Myška, Ph.D., se kterým jsem se pobavili o normách, zkušebních laboratořích a názoru na opravy starých staveb.

Snad pro vás bude i toto číslo přínosné.

30