Ing. Václav Pumpr, CSc.
Ing. Jan Mandelík

Praktické využití utěsťování betonu vůči transportu vody a dalších kapalných médií je široké. Prvou oblastí, kde je využíváno omezení transportních pochodů je oblast zvyšování korozní odolnosti ošetřených betonů. Zde se jako významná výhoda jeví možnost dodatečné aplikace těchto prostředků na povrch betonů. Pro zajištění účinnosti přísady je pouze nezbytná přítomnost vody jako jedné z reakčních složek dodatečně vyvolané hydratace cementových zrn.

Celý článek